nuART
Plattform für improvisierte Kunst

Rogers/Rupp/Schubert

09. Oktober, München, Offene Ohren
Paul Rogers – 7 string bass
Olaf Rupp – electric guitar
Frank Paul Schubert – soprano saxophone